Politika kvaliteta

Zipplast d.o.o. ima višegodišnju tradiciju i iskustvo u proizvodnji širokog asortimana patent zatvarača za različite potrebe konfekcije, industrije obuće, nameštaja i drugih.

Trajno opredeljenje Zipplast d.o.o. je da glavni oslonac za uspeh, odbranu od konkurencije i povećanje udela na tržištu bazira na isporukama proizvoda svojim korisnicima koji su visokog i postojanog kvaliteta.

Politika kvaliteta, kao osnova poslovne politike Zipplast d.o.o. zasniva se na:

  • Poštovanju zakonskih propisa i načela dobre prakse u izradi i isporuci širokog asortimana proizvoda visokog kvaliteta koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe i zahteve korisnika.
  • Servisom najvišeg kvaliteta, kojim se kupcu obezbeđuju kvalitetni proizvodi u najkraćem roku.
  • Savremenim tehnologijama izrade, kvalitetnom materijalu, efikasnom radu koji su elementi za stvaranje prepoznatljivog i konkurentnog kvaliteta proizvoda.
  • Dugoročnom partnerstvu sa korisnicima i isporučiocima sa kojima kroz zajedničke poslove i saradnju ostvarujemo razvoj poslovanja i zajedničke dobiti.
  • Efikasnom i efektivnom upravljanju koje ostvaruje bolje korišćenje svih resursa, sniženje troškova, prevenciju greške i kraće cikluse proizvodnje i predvidljive rezultate.
  • Neprekidnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i poslovnih rezultata kroz merenje i vrednovanje dostignutih rezultata.
  • Identifikaciji rizika po poslovanje i primena proaktivnih mera za smanjenje i minimiziranje njihovih uticaja na zadovoljstvo korisnika i održivo poslovanje preduzeća.

Da bi postigli svoje ciljeve Zipplast d.o.o. je uredio svoje poslovanje i organizaciju prema zahtevima serije standarda ISO 9001:2008 i dobroj tržišnoj praksi koju oni donose.

Facebook

Kontaktirajte nas

Yukk-Zipplast d.o.o.

Adresa: Godovički put bb
 31210 Požega
Tel:+381 (0)31 3816 179
Fax:+381 (0)31 3816 407
E-mail: office@zipplast.co.rs

Komercijaliste na terenu

Centralna Srbija:064 825 5334 - Grozdomir Đorđević
Beograd i064 825 5320 - Jelena Spasojević
Vojvodina:064 825 5319 - Milan Filipović
Niš:064 825 5327 - Dragan Petrović